Checklist Watersportbedrijven van HISWA-RECRON en Kuiper Verzekeringen

HISWA-RECRON heeft samen met Kuiper Verzekeringen een checklist voor HISWA-watersportbedrijven ontwikkeld, met als doel bedrijfsrisico’s te voorkomen, te beperken en te beheersen.
Michaël Steenhoff van HISWA-RECRON: “Bij onze leden is behoefte om goed zicht te hebben op de risico’s die ze lopen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Met behulp van de checklist worden risico’s in kaart gebracht en kunnen ondernemers hierop gericht actie ondernemen. Naast het verhogen van de veiligheid voor medewerkers en klanten draagt dit bij aan het goed verzekerbaar houden van het bedrijf. De controlelijst is uitvoerig getest bij een aantal HISWA Jachtservicebedrijven op werkbaarheid in de praktijk.”
Bert Zwier van Kuiper Verzekeringen: “Voor verzekeraars is deze controlelijst echt van toegevoegde waarde omdat het bedrijf zo kan laten zien actief met risicobeperking bezig te zijn. Dat maakt het voor een verzekeraar makkelijker het bedrijf in portefeuille te nemen én te houden tegen goede condities. De checklist is een handig hulpmiddel en wordt toegepast in samenhang met de gehele bedrijfsvoering. Dit gezamenlijke initiatief komt de sector absoluut ten goede.”

www.hiswarecron.nl