DCI | Personeelswisselingen in directie

Het Dutch Certification Institute (DCI) van Franke Hoekstra is in andere handen overgegaan. Hoekstra is met pensioen en Roel Bijlsma, senior marine surveyor, volgt hem op als managing director. Nieuwe algemeen directeur is Ynte de Hoop, die mede verantwoordelijk is voor de marketing en communicatie. Bijlsma, die keuringen blijft uitvoeren, en De Hoop zijn nu ieder voor 50 procent aandeelhouder in DCI. Alie Dijk is benoemd tot hoofd Certificering. DCI zet met ongewijzigde accreditatie van de Raad voor Accreditatie de certificeringen voort en streeft onverminderd hoge kwaliteit na. Het adres blijft: Nipkowweg 9, 8501 XH Joure. www.dciworldwide.eu