De Keizer International failliet verklaard

De rechtbank Noord-Holland heeft De Keizer International BV en De Keizer Marine Engineering BV op 15 oktober failliet verklaard. De eerder verleende surseance van betaling is op verzoek van de bewindvoerders en het bestuur omgezet in een faillissement.

Inmiddels zijn met verschillende partijen gesprekken gevoerd over een overname van de activiteiten van De Keizer. Een doorstart heeft vanuit faillissement meer kans van slagen, aldus een bericht van De Keizer. De komende dagen zullen, naast het voortzetten van de lopende projecten, in het teken staan van de doorstart van de bedrijfsactiviteiten van De Keizer. Hierover zullen de curatoren overleg voeren met de gegadigden.

Op 12 oktober verleende de rechtbank Noord-Holland reeds surseance van betaling aan De Keizer, een wereldwijde leverancier van systeemintegratie voor (super)jachten, met kantoren in Nederland, Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten. De directie van het bedrijf, anno 1965, zag zich genoodzaakt surseance van betaling aan te vragen, omdat naar verwachting de financiële verplichtingen niet op korte termijn konden worden nagekomen.

De Keizer International is specialist op het gebied van elektrotechnische en IT-dienstverlening aan jachten. Het hoofdkantoor staat in Zaandam en er zijn twaalf andere vestigingen in Nederland, Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten.
Sjoerd de Keizer en Niels de Keizer hebben het bedrijf veertien jaar geleden overgenomen van hun vader – die het eerder van zijn vader had overgenomen – en nadien maakte het bedrijf een forse groei door, tot ongeveer 450 medewerkers nu.

Volgens een bericht op de website van het bedrijf zijn de huidige liquiditeitsproblemen het gevolg van meerdere factoren. Allereerst heeft de groei ook geleid tot inefficiënties in de processen en afspraken met klanten. Bestellingen in de jachtindustrie worden gemiddeld vier jaar van tevoren geplaatst. Daardoor kwamen deze inefficiënties te laat aan het licht. Bovendien ondervond De Keizer International in de loop van de tijd een veranderende vraag van haar klanten, wat bijdroeg aan de huidige situatie. De coronacrisis kwam daar bovenop.