De Waterkampioen stopt

De ANWB stopt na 92 jaar met De Waterkampioen. Het komende aprilnummer is de laatste uitgave.
Aan dit besluit liggen twee redenen ten grondslag, volgens eindredacteur Arno Beuken. “De oplage is te laag geworden, in verhouding tot de overheadkosten. Bovendien heeft de ANWB eerder al strategische keuzes gemaakt om bredere doelgroepen te bedienen.”

In 2013 ging De Waterkampioen terug in frequentie; van veertiendaags naar maandelijks. De ANWB verkleinde nadien het watersportportfolio. Zo werd onder andere de Watersportadvies dienst opgeheven, en werden het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP) en de watersport-app verkocht.

Redactieleden van De Waterkampioen hebben geprobeerd de titel over ten nemen, maar dat is niet gelukt. Beuken: “De naam ‘kampioen’ wil de ANWB niet kwijt, omdat het bondsblad zo heet, en het ook voorkomt in de Kampeer en Caravan Kampioen.” Door de aangescherpte wetgeving is het niet mogelijk voor de ANWB om het abonneebestand van de hand te doen.

Samen met redacteur Jim Post wil Beuken een nieuw blad opzetten, onder de titel ‘Deining Magazine’. Ze starten een campagne om abonnees te werven, te beginnen op de komende Hiswa.
De drempel is 7000 abonnees voor het besluit om al of niet door te gaan. Deining Magazine wordt een maandelijks gedrukt watersporttijdschrift en zal ook online en op social media actief zijn.
Deining wil samenwerken met YachtFocus, het platform voor tweedehands boten in Nederland.
www.deiningmagazine.nl/veelgestelde-vragen