MARIN | Gratis testtijd voor maritieme mkb’ers

De afgelopen jaren bood MARIN maritieme mkb’ers gratis tanktijd voor het testen van innovatieve ideeën. Vanwege het succes volgt in 2019 een nieuwe (zesde) ronde. Het aanbod is bedoeld voor mkb’ers die een nieuw maritiem concept willen onderzoeken: om te kijken of het werkt, om het te verbeteren of om het te demonstreren. MARIN wil met dit initiatief Nederlandse mkb’ers helpen een belangrijke stap te maken in de ontwikkeling van hun innovatie. Inschrijven kan tot en met 31 december 2018.
Het gaat om nieuwe ideeën en concepten, niet om optimalisatie van bestaande ontwerpen en ontwerptesten; daar zijn MARIN’s normale projecten en tarieven voor. De mogelijke projecten zijn divers: van drijvende windturbines en zonnepanelen tot grote vliegers voor het opwekken van windenergie. Op de site www.marin.nl/mkb staan concepten die eerder met succes zijn getest en afgerond.
De nieuw geselecteerde projecten voor 2019 krijgen allemaal twee weken tanktijd (inclusief voorbereidingen en testtijd) in het MARIN Concept Basin of het MARIN Shallow Water Basin. Deze twee weken is inclusief een ervaren experimentator, die de systemen bedient en de klanten helpt bij het uitvoeren van de proeven. Ook inbegrepen is een voorbereidende dag voor inhoudelijk overleg met een ervaren MARIN Project Manager en een MARIN Project Engineer. Met elkaar bespreken ze het concept, de beste aanpak van de proeven en de benodigde ondersteuning door MARIN. Het totale aanbod van MARIN is ruwweg 40.000 euro waard per project. Klanten kunnen hun eigen modellen meenemen en zelf meewerken bij de proefuitvoering. MARIN kan de modellen natuurlijk ook maken, en zal daarvoor dan kosten in rekening brengen. Datzelfde geldt voor analyses en rapportage door MARIN. Ervaring uit voorgaande jaren leert dat deelnemers zelf nog zo’n 20.000-30.000 euro investeren in deze proeven. MARIN’s aanbod voor gratis testtijd helpt de mkb-klant om deze belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van een concept makkelijker te maken.
Alles gebeurt vertrouwelijk en de kennis die wordt opgedaan tijdens de proeven is geheel van de mkb’er zelf. Het MARIN-aanbod is ook geen overheidssubsidie. MARIN ziet het als haar bijdrage aan Nederlandse maritieme innovatie: MARIN heeft moderne faciliteiten en is het grootste onafhankelijke maritieme testinstituut in de wereld en wil de faciliteiten en ervaring graag inzetten om Nederlandse maritieme mkb’ers vooruit te helpen.
Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich middels het inschrijfformulier aanmelden met een beschrijving van hun concept en de tests die ze zouden willen uitvoeren. De deadline is 31 december 2018. MARIN zelf selecteert uit de inzendingen de meest innovatieve en kansrijke projecten.
Ga naar www.marin.nl/mkb voor meer informatie en om aan te melden via het inschrijfformulier.