HISWA + RECRON | Fusie in de maak

RECRON, brancheorganisatie voor recreatieondernemers, en HISWA Vereniging onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor vergaande samenwerking. De algemene besturen van beide verenigingen concludeerden medio september dat fuseren tot één nieuwe ondernemersorganisatie de meeste voordelen biedt voor de aangesloten bedrijven.

De uitdagingen van ondernemers in de vrijetijd-, jachtbouw- en watersportsector zijn enorm. De markt verandert snel en de consument van nu en straks is onvoorspelbaar. Het vinden en binden van professionele vakmensen is een speerpunt en voorwaarde voor groei. Het borgen van belangen van ondernemers bij regionale en (inter)nationale overheden wordt complexer.

“Om beide verenigingen sterker te maken voor de toekomst van bovengenoemde sectoren, is een fusie noodzakelijk. De voordelen zijn legio. Zowel RECRON (gevestigd in Zeist), als HISWA (in Amsterdam) hebben veel gemeenschappelijk en vullen elkaar op onderdelen goed aan. Beide merken staan goed bekend: RECRON vooral bij de overheid en HISWA vooral bij consumenten. RECRON heeft een groot ledenvolume en is sterk in lobby. HISWA heeft veel expertise op het gebied van marketing, promotie, productontwikkeling en waterbeleid. RECRON is met name expert op ruimtelijke ordening, sociaal beleid en ledenservice. De clubs versterken elkaar en daar hebben alle leden baat bij. Van kampeerbedrijf tot jachtwerf”, aldus Peter Brussel, algemeen voorzitter van HISWA Vereniging.

Met deze fusie ontstaat een sterke autoriteit van 2.500 ondernemers. De bureauorganisatie bestaat uit 30 professionals. Geert Dijks, directeur HISWA Vereniging, coördineert samen met Peter Brussel het fusieproces vanuit HISWA. Dijks: “Er ontstaat weliswaar één vereniging maar de bureauorganisatie wordt zo ingericht dat de belangen en expertise voor HISWA-leden die actief zijn in de jachtbouw, handel en export worden geborgd. Er komen straks drie afdelingen: een afdeling Leisure voor bedrijven in de vrijetijd, een afdeling Jachtbouw/ Watersport en er komt een afdeling Beleid en Advies waar specialisten samenwerken op het gebied van sociaal beleid, juridisch advies, productontwikkeling, trainingen en ledenvoordeelprogramma’s.”

Het merk HISWA blijf overeind. Bijvoorbeeld voor de erkenningen en certificeringen van bedrijven en personen. Maar ook voor de beurzen en exportprogramma’s als HISWA Holland Yachting Group. “De leden van RECRON en HISWA Vereniging zijn straks aangesloten bij een grote en sterke professionele vereniging met veel invloed en kennis op het gebied van leisure en jachtbouw. Binnen de vereniging kunnen leden zich organiseren rond thema’s, regio’s of specifieke bedrijfsgroepen. De overheadkosten zullen dalen en er ontstaat ruimte om nieuwe dienstverlening te ontwikkelen. Voor dezelfde contributie krijgen de leden meer expertise en service”, aldus Brussel.

RECRON heeft ruim 1.600 aangesloten ondernemers in de vrijetijdssector. Van kampeerbedrijven tot grote bungalowconcerns en van groepsaccommodaties tot buitensport- en dagrecreatiebedrijven. Deze ondernemingen zijn allemaal actief in toerisme, recreatie en vrijetijd. HISWA Vereniging heeft 850 leden en kent naast grote afdelingen op het gebied van jachtbouw en handel, een behoorlijk aantal leden dat actief is in de vrijetijdsector. Juist op dat vlak zijn RECRON en HISWA natuurlijke partners. Het fusiebesluit wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering op donderdag 6 december 2018. (Bron: hiswa.nl)