A Truly Classic-56 gets a refit at Hutting Yachts

Bij Hutting Yachts in Makkum ondergaat de 56 voet Truly Classic ‘Elysium’ een grondige opknapbeurt. Het interieur en exterieur worden onder handen genomen en de bestaande voortstuwing wordt vervangen door een hybride systeem dat STOK Electric heeft ontwikkeld als pilotproject.
Het gehele buiten lakwerk wordt vernieuwd, en het kajuitdak krijgt een nieuw teakdek. De romp wordt opnieuw gespoten en het onderwaterschip weer in de antifouling gezet. Ook de mast en giek worden gespoten. De oplevering van de ‘Elysium’ is dit voorjaar gepland.
Hutting Yachts zou in oktober het 45-jarig jubileum vieren, maar dat is verschoven naar 17 april 2021, ijs en corona dienende. Op deze Open Dag wordt ook meer bekend over een nieuw Hutting-model.
www.hutting-yachts.com