In Memoriam NJI-voorzitter Nico Post

In de nacht van 24 op 25 november overleed na een relatief kort ziekbed Nico Post, sinds 2017 voorzitter van de Metaalunie branchegroep Nederlandse Jachtbouw Industrie.

Eind vorig jaar werd bij hem onverwacht een hersentumor ontdekt. Na een aanvankelijk succesvolle behandeling waarna Nico ook zijn bestuurlijke taken grotendeels had hervat, deden zich begin deze herfst plotseling complicaties voor, met helaas al snel een fatale afloop tot gevolg. Koninklijke Metaalunie en haar branchegroep NJI verliezen hiermee een markant maar toegewijd bestuurder en de leden van NJI verliezen een branchegenoot pur sang. Zijn veel te vroege overlijden is in het NJI-bestuur, maar ook in Metaalunie districtsbestuur Noordwest hard aangekomen.

Bestuurder in hart en nieren
Werfeigenaar Nico Post werd op 8 december 2017 door de ledenvergadering van de branchegroep Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) benoemd tot haar nieuwe voorzitter. Post was de achtste generatie directeur-eigenaar van de in 1857 gestichte Dok- en scheepswerf Wed. K. Brouwer uit Zaandam en was naast ondernemer, bestuurder in hart en nieren, met een passie voor het varen met en onderhouden van traditionele schepen. Nico had een sterke affiniteit met ons varend erfgoed. Desondanks waren de dokken van de werf de laatste jaren overwegend bezet door grote moderne jachten.
Nico hield zich daarnaast in zijn vrije tijd al jaren bezig met het varen en onderhouden van sleepboten die ook beroepsmatig werden ingezet bij de verplaatsing van onder andere superjachten dat de laatste jaren steeds meer tot een lucratieve nevenactiviteit van de werf is uitgegroeid. De werf beschikt verder van oudsher over een aanzienlijke huurvloot pontons en dekschuiten die door de hele regio worden ingezet. Toen begin september in het centrum van Amsterdam een kademuur bezweek was Nico in no time met sleepboot, pontons en hijsgereedschap ter plaatse om grote onderdelen van de ingestorte kade uit het drukbevaren water te takelen en verdere schade te voorkomen. Helaas was dat meteen een van zijn laatste acties.

Voortvarend voorzitter
Post ging als NJI voorzitter voortvarend aan de slag om de onder zijn voorganger ingezette lijn van concrete dienstverlening en harde meerwaarde voor de leden verder uit te bouwen en de reputatie van de NJI in de markt voor pleziervaartuigen en kleinschalige beroepsvaart verder te versterken. Onder zijn leiding werd de basis gelegd voor het Vignet Veilige Boot, het vrijwillige branchekeur van veiligheidscomponenten aan boord van pleziervaartuigen en het CE support programma waarmee aangesloten jachtwerven gemakkelijker en tegen lage kosten kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen in relatie tot de Richtlijn pleziervaartuigen. Tot voor kort heeft Post zich nog actief bemoeid met de lobby gericht tegen de per 1 juli opgelegde wettelijke beperkingen voor het gebruik van werkbakken wat ertoe heeft geleid dat de regelgeving op dat punt op dit moment wordt herzien.

Bestuurlijk verleden
Nico Post had naast zijn ervaring als ondernemer, een grote bestuurlijke staat van dienst. Zo is hij negen jaar bestuurslid geweest van het Metaalunie district Noordwest, van het regiobestuur van Koninklijke Schuttevaer Noord-Holland, waarvan zes jaar als voorzitter. Na het aflopen van zijn laatste bestuurstermijn in het districtsbestuur is hij tot lid benoemd van de Bondsraad van de Koninklijke Metaalunie en maakte hij jarenlang deel uit van de commissie Ondernemerszaken binnen de Metaalunie. Tot op het laatst heeft Post zitting gehad in de Bondsraad van Koninklijke Metaalunie, het hoogste bestuurlijke orgaan van deze ondernemersvereniging.

Nico Post – ‘Il Capitano’ – was naast ondernemer en bestuurder een echte familieman en een geliefde baas met hart voor ‘zijn volkje’.  Hij heeft zijn echtgenote en twee jong volwassen dochters veel te vroeg los moeten laten. Nico werd slechts 51 jaar. Zijn taken binnen NJI zullen worden overgenomen door medebestuurslid en tevens plaatsgenoot Maurits Zeinstra, directeur-eigenaar van Orange Nautical Services, die al enige tijd als vicevoorzitter van NJI was aangesteld.