MienSkip met naafmotor

In 2016 lanceerde de Friese Stichting Elektrisch Varen (SEFF) het MienSkip project. Het idee was: een voordelig te bouwen ontwerp met een elektrische voortstuwing zou het elektrisch varen voor een grote groep watersporters bereikbaar maken. De boot moest vooral de zelfbouwers aanspreken. Het initiatief kreeg veel aandacht en kon op sympathie rekenen. Tot een stormloop op het MienSkip model heeft het echter niet geleid. Slechts een handvol boten is daadwerkelijk gebouwd. Toch is er sprake van ontwikkeling. Op de afgelopen Boot Holland lag een exemplaar dat een nieuwe motorisering krijgt. “We passen nu de zogenaamde naaf-elektromotor toe”, vertelt ir. Anne van der Meer, SEFF bestuurslid, “die heeft een groter rendement. Hij zit namelijk rechtstreeks op de schroefas, zonder verlies door een tandwielkast. En door het lage toerental is het mogelijk een grotere schroef toe te passen. Deze grote, langzaam draaiende schroef geeft de grootste efficiency winst. Een ander voordeel: er is minder accucapaciteit nodig.”
De naafmotor is doorgerekend door de alumnivereniging Werktuigbouw Principia van de Universiteit Twente, terwijl de boot is gebouwd door het ROC Friese Poort in Leeuwarden.
De SEFF heeft een rekenmodel voor elektrisch varen ontwikkeld, SEFF-sim genaamd, waarmee de maximale vaartijd bij een bepaalde accucapaciteit kan worden berekend. De SEFF ging er aanvankelijk van uit dat de zelfbouwers een markt voor het MienSkip zouden vormen. Nu dat niet zo blijkt te zijn, zoekt men een commerciële partij die MienSkip boten wil gaan bouwen.
www.seff.nuwww.mienskip.nl