nC-Marine | Brandstof-additieven: Zin en onzin

Door Rob van Hoorn, CTO nC Marine. Gepubliceerd in Jachtbouw Nederland 2, april 2017

Omdat in de binnen- en zeevaart het gebruik van brandstofadditieven steeds meer toeneemt is het wellicht interessant eens te bezien welke voordelen de pleziervaart kan hebben bij toepassing van brandstofverbeteraars.

Brandstof, zowel diesel als benzine, is een bulkproduct. Dat betekent dat op gebieden van verbeterde verbranding, hogere energiewaarden, reinheid en bijvoorbeeld wateropnamecapaciteit niet het optimale wordt bereikt, omdat nog verder raffineren en additeren van brandstof door de grote producenten commercieel minder interessant is. Op het gebied van brandstoftoevoegingen zijn er veel aanbieders. Slechts een paar houden het simpel en vullen sec de ruimtes in die verbetering behoeven, zonder zich te verliezen in “nice to have” componenten.

De brandstofadditieven die het meest succes opleveren zijn de simpelste: Cetaan boosters en combustion catalysts. Standaard europese BS EN590 diesel heeft een cetaan rond 51, waarbij premium diesel (dus de duurdere versies van de fabrikanten) een iets hoger gehalte heeft. Afhankelijk van het motorontwerp en de arbeidsomstandigheden (vergelijk het karakter van gebruik van een speedboot eens met een zeiljacht) ligt het optimale cetaan-nummer bij 55 tot 60. Een aanpassing van CN met minstens 4 tot max. ca. 8 punten is dus wenselijk. Hogere waarden leiden niet tot méér voordeel en zal in de meeste gevallen leiden tot een dermate verandering van het ontstekingstijdstip dat krachtverlies optreedt.

Een optimaal CN levert nogal wat op: Een betere loop bij koude start en koude motor. Veel minder geluid en trilling. Betere verbranding, dus méér kracht en minder uitstoot en interne vervuiling van de motor. Uw EGR-klep, uw roetfilter en de koolopbouw in de motor zal flink afnemen. En… gemiddeld zien we het verbruik met 5% tot 15% dalen, waarbij geldt: Hoe meer draaiuren de motor heeft, des te groter het effect zal zijn.
2-ethylhexyl nitraat (2-EHN) is de meest betrouwbare en meest populaire cetaanbooster. Let op dat er in uw brandstofadditief naar keuze niet teveel “fillers” zitten. Soms zien we additieven waar slechts 20% actieve stoffen inzitten. Da’s mooi voor de fabrikant, maar levert u geen waarde op, en juist een besparing behalen was het doel, toch?

Ook het verhogen van de oppervlaktespanning in de brandstof door middel van een zgn. combustion catalyst heeft een duidelijk positieve uitwerking. Vergelijk de ingespoten brandstofdruppel met een feestballon. Een heel hard opgepompte ballon knalt veel sneller uit elkaar als je er tik tegenaan geeft dan een zachte. Dus: Hogere oppervlaktespanning = méér feest. Hierdoor benut u alle kracht die in de brandstof zit, en omdat uw motor vrijwel alle brandstof verbrandt, zullen onverbrande resten zich niet opbouwen. Dit levert meer kracht en minder verbruik, maar ook zeker langer schonere en minder zure smeerolie op én houdt uw verstuivers veel langer in conditie.
Bijkomend voordeel: Geen rook. Uw achterspiegel blijft veel schoner voor langere tijd.

Brandstoftoevoegingen zijn eenvoudig toe te passen. De meeste zijn te koop in mengverhoudingen van 1:1000 tot 1:3000, waarbij de toevoegingen uw brandstof tot 3 cent duurder maken. De brandstofbesparingen en de lagere onderhoudskosten wegen daar makkelijk tegenop.

Voor verdere informatie en referenties omtrent deze technieken of referenties kunt u contact opnemen met nC Marine, via netherlands@nc-marine.com of www.nc-marine.com.