NJI | Nico Post nieuwe voorzitter

Werfeigenaar Nico Post (48) is op 8 december door de ledenvergadering van de branchegroep Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) benoemd tot haar nieuwe voorzitter. Hij neemt deze functie per 1 januari 2018 over van Wim Noordegraaf die de NJI vanaf 2010 als technisch voorzitter heeft geleid. Post is directeur-eigenaar van Scheepswerf Wed. K. Brouwer uit Zaandam en is naast ondernemer, bestuurder in hart en nieren, met een passie voor het varen en onderhouden van traditionele schepen.

Post wil als nieuwe voorzitter de onder zijn voorganger ingezette lijn van concrete dienstverlening en harde meerwaarde voor de leden verder uitbouwen en de naamsbekendheid van de NJI in de watersport markt verder versterken. Het is van groot belang dat de NJI als een representatieve groep nog meer erkenning krijgt in het bestuurlijke landschap van de Nederlandse watersport, jachtbouw en nevenactiviteiten als ligplaatsverhuur en winterstalling.

“In mijn rol als voorzitter streef ik een intensievere communicatie na tussen alle betrokken partijen binnen de watersport en kleinschalige beroepsvaart. Niet alleen om de positie en zeggenschap van NJI als een representatieve groep binnen de Nederlandse jachtbouw en watersporttechniek te versterken, maar ook om het belang van deze specifieke groep doorgaans kleinere bedrijven onder de aandacht van de politiek te brengen. De crisis mag dan voorbij heten; de jachtbouw heeft dermate harde klappen gehad dat menige ondernemer binnen deze branche in financieel opzicht nog lang niet is hersteld. Ook de commerciele scheepvaart verkeert nog steeds in zwaar weer. Een meer gestructureerde communicatie zal hopelijk het begrip en respect voor onze sector ten goede komen en hen de nodige lucht geven”, aldus Post. “Richt ik mijn blik op de markt, dan is de profilering van NJI naar de booteigenaar en botenliefhebbers een belangrijke prioriteit: Duidelijk maken waar de NJI voor staat en welke principes zij aanhangt. Zowel in communicatie als in het zaken doen. Verder moet de NJI haar achterban in de toekomst tegen een zo laag mogelijke contributie voor de leden aan hen de juiste meerwaarde blijven bieden. In samenspraak met de leden worden vanuit het bestuur de prioriteiten nader ingevuld en wordt een duidelijke koers uitgezet voor de Nederlandse Jachtbouw Industrie.”

Bestuurlijke ervaring
Nico Post heeft naast zijn ervaring als ondernemer, een grote bestuurlijke achtergrond. Zo is hij een flink aantal jaren bestuurslid geweest van de regio Noord Holland van Koninklijke Schuttevaer, waarvan de laatste 6 jaren als voorzitter, is hij lid van de Bondsraad van de Koninklijke Metaalunie en heeft hij jaren lang de dubbelfunctie bekleed van districtsbestuurder Noord West en is hij lid van de commissie Economische Zaken binnen de Metaalunie. Deze laatste functies zal hij na tot NJI voorzitter te zijn gekozen niet meer bekleden, om zich volledig en zonder enige belangenverstrengeling te kunnen inzetten voor de NJI. Post heeft een sterke affiniteit met ons varend erfgoed. Hij houdt zich in zijn vrije tijd al jaren bezig met het varen en onderhouden van sleepboten.

www.jachtbouw.nl