In het Limburgse Maasplassengebied ontwikkelt de gemeente Maasgouw samen met Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg de Nautische Boulevard. De komende jaren komt de frontlocatie vrij van dit gethematiseerde bedrijventerrein voor de watersportservice. Via een marktconsultatie wordt de interesse bij bedrijven gepeild.

Deze locatie vormt de schakel tussen de historische kern Wessem, de Maasboulevard, de Mauritshaven en het bedrijventerrein. Een plek voor de meer representatieve delen van de sector, voor showrooms, makelaardij, dealerschappen en andere specialisaties. Koppeling aan ligplaatsen in de haven is mogelijk.

De gemeente heeft Projectbureau Vrolijks gevraagd een marktconsultatie te houden en in gesprek te gaan met potentiële gebruikers en deskundigen. De gemeente kan zo polsen hoe de interesse in de markt ligt en of de uitgangspunten voldoende aansluiten bij de praktijk. Zo wordt een gebiedsontwikkeling voorbereid die optimale kansen geeft voor ondernemers in de watersport.

Het Maasplassengebied biedt ligplaats aan 8.000 boten, veelal relatief grote jachten. Er zijn bijzonder veel Duitse gasten; binnen twee uur rijden wonen rum 20 miljoen mensen, met name in Nordrhein-Westfalen. Ook vóór Corona groeide de bezetting van havens tegen de landelijke trend in.

Nautische Boulevard Wessem wordt voor het gehele gebied hét concentratiepunt voor watersportservice. Er zitten al meerdere bedrijven in de watersportservice die zich hebben verenigd. De locatie die nu beschikbaar is, heeft een oppervlakte van ca 9.500 m2 met optie voor bebouwing met ca 5.500 m2. De plek combineert, dorp, water en bedrijvigheid. De gemeente Maasgouw is eigenaar van het terrein en zoekt één of meerdere partners. Om de voorwaarden helder te krijgen wordt door Projectbureau Vrolijks uit Breda een marktconsultatie gehouden.

De info voor de marktconsultatie is te downloaden op www.vrolijks.nl/wessem