NMT, Metaalunie en FME: handreikingen corona-voorschriften

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) heeft een handreiking voor de maritieme maakindustrie opgesteld voor de toepassing van RIVM-voorschriften en de arbeidshygiënische strategie met betrekking tot het coronavirus. Het document, dat regelmatig wordt aangevuld en herzien met actuele informatie of voortschrijdende inzichten, is te downloaden via deze link.

Werken in de maritieme maakindustrie is in een aantal gevallen anders dan in andere sectoren. Zo is werken aan boord van een schip niet altijd vergelijkbaar met werken in een werkplaats en het uitvoeren van werkzaamheden aan boord.
Het is volgens NMT niet nodig om bestaande maatregelen aan te passen aan dit document. De handreiking moet worden gezien als een voorbeeld van hoe zaken kunnen worden aangepakt. Het is bovenal belangrijk dat bedrijven goed naar hun specifieke situatie kijken en daar de maatregelen op aanpassen.

Metaalunie/FME: minder dan 1,5 meter
De Koninklijke Metaalunie en de FME hebben ook een document opgesteld met richtlijnen, met daarin extra aandacht voor het geval 1,5 meter afstand niet mogelijk is:

AFWEGINGEN
• Er moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden gehouden, zowel bij het vervoer naar en van de werkplek als op het werk zelf.
• Werk dat uitgevoerd wordt door meer dan 1 persoon <1,5 meter is een potentieel risico
• Als er tijdens het werk niet voldoende afstand is, stop het werk en overleg met de leidinggevende of en op welke manier het werk kan worden voortgezet.
• Maatregelen die het gevaar volledig wegnemen hebben de voorkeur, als dat niet mogelijk is, dan hebben maatregelen die de groep beschermen de voorkeur en alleen als dat niet mogelijk is worden maatregelen die individuen beschermen toegepast.
• Dit kan betekenen dat het werk duurder wordt of dat het langer duurt, maar dit is belangrijk uit zorg voor de medewerkers.

VOLGORDE MAATREGELEN
1. Elimineer het gevaar
Bedenk een andere werkmethode, waarbij je niet dicht bij elkaar hoeft te werken.
2. Vervang het gevaar door een minder groot gevaar
Kies een alternatieve manier van werken, b.v. scheid mensen in tijd of ruimte.
3. Gebruik technische beheersmaatregelen – Technische oplossingen
Gebruik hulpmiddelen om afstand te creëren, b.v. plaats een scherm tussen personen.
4. Gebruik procedurele maatregelen – Werkafspraken
Pas een buddy-systeem toe, bijv. maak kleine vaste werkgroepen die niet met andere werkgroepen samen werken – en houd deze als groep gescheiden voor meerdere dagen / diensten. Beperk de tijd dat je nauw samenwerkt.
5. PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen)
Kan er onvoldoende afstand worden gehouden en zijn bovengenoemde maatregelen geen van alle mogelijk, gebruik dan persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld mond- of gelaatsmasker).

WERKINSTRUCTIE
Als er geen alternatief is voor werken < 1,5 meter afstand, neem de volgende beheersmaatregelen:
• Geen fysiek contact (denk bijvoorbeeld aan de werkvolgorde, het plaatsen van een scherm tussen twee mensen, etc.).
• Beperk de tijd dat je nauw samenwerkt (stel bijvoorbeeld een tijdslimiet in).
• Beperk het aantal mensen dat tegelijkertijd op dezelfde locatie werkt (b.v. maximum aantal per zone / één activiteit per zone).
• Zorg ervoor dat er in vaste groepen / tweetallen (buddies) wordt gewerkt om contact met andere mensen te beperken.
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
Kan er onvoldoende afstand worden gehouden en zijn bovengenoemde maatregelen geen van alle mogelijk, gebruik dan persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld mond- of gelaatsmasker). De werkwijze moet worden goedgekeurd door de corona-verantwoordelijke.

Indien niet voldaan kan worden aan deze beheersmaatregelen, kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd, aldus het document van FME en Metaalunie.