NMT | Extra maatregelen nodig

Waar HISWA-RECRON pleit voor een vijfpuntenplan voor de watersportsector, doet
Netherlands Maritime Technology (NMT) dat voor de Nederlandse maritiem-technologische sector. Volgens NMT is er sprake van acute vraaguitval door het annuleren, vertragen en niet tekenen van orders. Ook ontstaan er liquiditeitsproblemen.
NMT verwacht dat de gevolgen hiervan ten minste twee jaar effect zullen hebben. Dat komt omdat deze industrie een ketenindustrie is die bovendien na-ijlt op fluctuaties van de economie. Daarnaast hebben verstoringen in andere landen ook effecten in ons land vanwege de hoge mate van internationalisering.
NMT roept de overheid op om snel een vijftal maatregelen te nemen:
1. Gunstiger voorwaarden voor financiering van werkkapitaal, waardoor scheepswerven en toeleveranciers worden geholpen bij financieringsrisico’s van productiekosten.
2. Versnellen van de programma’s voor vlootvernieuwing van Rijkswaterstaat en Defensie. Op deze manier krijgt de overheid eerder beschikking over de al geplande schepen en kost het geen steungeld.
3. Verlengen van de overgangstermijn voor de inbouw van zgn. CCR2 motoren in binnenvaartschepen vanwege vertraging in de oplevering van binnenvaartcasco’s.
4. Ondersteunen van een coulanceregeling voor binnenkort inwerking tredende wet- en regelgeving voor nieuwbouw zeeschepen, zoals die door NMT wordt ingediend bij de International Maritime Organization (IMO).
5. Steun bij repatriëring van werknemers en actieve medewerking voor het terughalen van buitenlandse vaklieden wanneer de productie weer wordt opgestart.

www.maritimetechnology.nl