Opleiding keurmeester boordgassystemen

Vorig jaar is NJI gestart met, de eerste in een serie van opleidingen, de inspectieopleiding voor gasinstallaties aan boord van schepen. Deze opleiding kwalificeert zich voor de certificering aangeduid met Vignet Veilige Boot.
De opleiding wordt gegeven op: donderdag 23 september 2021, Opleidingswerf ROC FriesePoort ’t Gês te Sneek.
De keurmeester boordgassystemen is een speciaal opgeleide monteur die gasinstallaties keurt aan boord van motorboten, zeilboten, charters (Bruine vloot) en kleine beroepsvaartuigen. Deze keuring mag alleen uitgevoerd worden door erkende keurmeesters, die beschikken over het diploma boordgasinstallaties. Tijdens de controle van de gasinstallatie wordt het hele systeem beoordeeld aan de hand van de geldende regelgeving. Dit betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar mogelijke gaslekken en defecten. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken of het systeem op de juiste manier is aangelegd en er geen andere mogelijke gebreken zijn.

De keurmeesteropleiding is bedoeld voor monteurs die ervaring hebben met het aanleggen en installeren van boordgassystemen en niet geschikt voor beginnende monteurs.

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan de orde:
Toepasselijke wet- en regelgeving
Eigenschappen van vloeibaar gas
Opbouw van gasinstallaties aan boord
Gasverbruikstoestellen en aansluiting
Inspectie van gasinstallaties a.h.v. checklist vignet veilige boot
De inspectielijsten zijn opgesteld op basis van EN-ISO 10239:2014, hfst 17 ES-TRIN 2017 en Arbeitsblatt DVGW G-608 2012 voor die schepen die niet onder richtlijn pleziervaartuigen of Binnenvaartrichtlijn kunnen vallen.

Deze cursus kwalificeert niet voor het uitvoeren van gaskeuringen aan beroepsschepen die onder de scope vallen van Binnenvaartwet/ES-TRIN.

De duur van de cursus bedraagt één volledige dag. De cursus wordt afgesloten met een online tentamen en een praktijktoets. U weet meteen of u geslaagd bent of niet.

Geslaagden worden opgenomen in een register en zijn vanaf dat moment gerechtigd tot afgifte van het branchecertificaat Veilige boordgasinstallatie. De eigenaar van het schip kan hiermee aantonen dat de boordgasinstallatie door een ter zake kundig persoon op de goede werking en op veiligheid is gecontroleerd.

Voor aanmeldingsformulier en cursusprijs, zie: https://www.jachtbouw.nl/45249-2/
Het cursusgeld komt in aanmerking voor een vergoeding uit OOM. Aangezien het een vrij nieuwe cursus betreft, is met OOM een tijdelijke vergoeding afgesproken van maar liefst 75% van de cursuskosten. Voorwaarde is uiteraard wel dat de aanmeldende onderneming aangesloten is bij OOM.

Deze extra korting geldt voor korte tijd en er is bovendien sprake van een limiet aan het totaal aantal deelnemers. Per cursus hanteren wij in verband met de elektronische eindtoets een limiet van 9 deelnemers. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, maar indien u belangstelling heeft wacht dan vooral niet te lang met aanmelden.