PADMOS MID | Alamarin Waterjet Training

Afgelopen week werd succesvol deelgenomen aan een training bij Alamarin-Jet waarbij diverse facetten aan de orde kwamen. Deze varieerden van het vergaren van technisch- en commerciële kennis tot praktische vaardigheden waarbij door cursisten gesleuteld en zelfstandig gevaren werd. De training kwam tot stand door nauwe samenwerking met Clouds en de wil om ons servicepakket uit te breiden. De motor en jet-drive combinatie biedt een ‘one-stop-source’ oplossing. Wij hopen hiermee onze klanten nog meer van dienst te kunnen zijn.

www.padmos.com