PADMOS MID | STALOC’s chemisch technische producten gebruikt voor STEYR motoren

In de mechanische techniek kunnen we ons niet vinden in de mening  “dat verlijmen het nieuwe monteren wordt”; bout- en moerbevestigingen blijven noodzakelijk. De tijd van de papierenpakking blijkt echter wel voorbij te gaan, vaker wordt er van andere middelen gebruik gemaakt die bijv. blijvend  flexibel  hergebruikt kunnen worden of die een blijvende dichting garanderen. Bij het monteren kiest men voor een afdichtingsvorm die zowel kleeft als afdicht en daarbij flexibel blijft. Temperatuur, verschillende uitzettingscoëfficiënten en agressiviteit van het medium hebben hierop geen negatieve uitwerking zodat deze middelen zeer duurzaam zijn.  Padmos Marine & Industrial Diesel gebruikt hiervoor de producten van STALOC, deze bieden feitelijk voor iedere situatie een probaat product. Mede door de aanbeveling van Steyr Motors, het merk wat Padmos vertegenwoordigd, wordt het scala van anaerobe afdichtingsmiddelen ingevuld door STALOC. Dit zelfde geldt voor de zgn. schroefdraad borg- en afdichtproducten.     

www.stalocbenelux.nl

 www.padmos.com