PADMOS MID | Ambulante service aan STEYR MOTORS

Padmos Marine & Industrial Diesel verstrekt wereldwijde service door helpdesk activiteiten en biedt inzet van zelfstandig werkende service specialisten voor het uitvoeren van werkzaamheden aan STEYR MOTORS producten. Deze service is feitelijk bedoeld voor het gebied waarvoor Padmos MID is geautoriseerd maar voor situaties waarbij de rederij beslist geen beroep te willen doen op de lokale agent wordt hiervoor deze extra service mogelijkheid geboden. Door een groot onderdelen magazijn en korte organisatorische lijnen is het mogelijk op korte termijn in actie te komen, down time wordt hiermee tot een minimum beperkt hetgeen vooral bij beroepsmatige toepassingen een grote rol speelt.

www.padmos.com