Het testrek met panelen in Den Helder - Foto Endures

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft HISWA een praktijkonderzoek gehouden naar de effectieve werking van milieuvriendelijke antifoulings. In 2019 zijn de leveranciers van dergelijke antifoulings verzocht hun product aan te brengen op verhuurboten. Die lagen zowel op zoet water (Ottenhome Heeg te Heeg) als zout water (Aquavitesse te Bruinisse). Daarnaast is een statische test uitgevoerd met behandelde panelen te Den Helder. Met deze panelen kon het ‘worst case scenario’ worden beoordeeld.
Deelnemende producten:
– Melkfett
– Renolit Dolphin S foil
– MacGlideTM foil (Mactac)
– MacGlideTM Pyramidal foil (Mactac)
– Bioclean (Chugoku Marine Paints)
– Seajet ex3 (Chugoku Marine Paints – biocidehoudend)
– Silic One (Hempel)
– Green Power Nano (GPN)
– Finsulate (in twee versies, korte en lange vezels)
– Sonihull (Lamers System Care) ultrasoon antifouling
– Shipsonic ultrasoon antifouling
– Ecospeed
Er heeft geen selectie plaatsgevonden, andere leveranciers hebben zich niet aangemeld of moesten om andere reden afzien van deelname.
Alle producten zijn aangebracht op Valken, behalve de twee ultrasoon systemen. Die werden in Beneteau First kajuitboten geplaatst.
De experimentele verf Seajet ex3 (Chugoku Marine Paints) is als enige gifhoudende antifouling onderzocht, omdat het wel kopervrij is en daarmee milieuvoordelen kan geven ten opzichte van koperhoudende verven.
Op de boten zat gifhoudende antifouling met koper als referentieverf, te weten Hempel Classic op zoet water en Seajet 023 op zout water.

Het praktijkonderzoek is uitbesteed aan onderzoeksbureau Endures in Den Helder. Dat beoordeelde hoe effectief de milieuvriendelijke producten werken om aangroei tegen te gaan. Tevens is Endures verzocht een globale beoordeling van de milieueffecten van de aangeboden systemen te rapporteren.
Endures en HISWA hebben de vaartuigen bij Ottenhome Heeg beoordeeld op 4 juli, 15 augustus en 24 september 2019. Bij Aquavitesse werden de vaartuigen beoordeeld op 13 juni, 12 juli, 23 augustus, 19 september en 25 oktober 2019. De vlottest werd uitsluitend door Endures beoordeeld op 3 juli, 29 juli, 26 augustus en 24 september 2019.
De milieuaspecten zijn in het Endures rapport opgenomen. Voor vrijwel alle producten geldt dat er volgens de beschikbare literatuur geen belemmeringen zijn om de producten te gebruiken. Wel geldt dat nader onderzoek gewenst is op deelaspecten.

Het volledige onderzoeksrapport is te lezen op www.varendoejesamen.nl