Proeftuin op zee

Voor de kust van Scheveningen komt een geavanceerd testgebied van 10×10 zeemijl. Met boeien en sensoren voor het meten van wind, stroming en golven en de bewegingen van schepen. De data worden naar de wal verzonden en daar verwerkt. In deze Proeftuin op de Noordzee kunnen bedrijven, met name starters en MKB-ers, innovaties voor de maritieme sector, de visserij en de watersport testen en demonstreren. Het Sailing Innovation Centre en het Watersportverbond maken deel uit van het consortium dat dit ‘slimste stukje Noordzee’ in de komende vier jaar gaat realiseren, samen met TU Delft, KPN, TNO, Svasek Hydraulics en Gemeente Den Haag.

Het Sailing Innovation Center (SIC) is al enige tijd bezig met het project Zeil Coach Cockpit, om gegevens over de zeilboot (positie, hellingshoek, snelheid en koers) en de omstandigheden (wind, stroming en golven) zo exact mogelijk te meten en te combineren, samen met onder andere beelden van het gedrag en de handelingen van de zeilers. Met deze gecombineerde informatie verlopen de trainingen op het water en de nabesprekingen op de kant veel efficiënter.

Daarnaast loopt bij het SIC het programma Zeilwedstrijd van de Toekomst, dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe manieren en methoden om zeilwedstrijden inzichtelijker en spannender te maken voor toeschouwers op de wal, de media en kijkers thuis via tv en internet. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar maken van gegevens over de boten (locatie, snelheid, afstand tot elkaar, koers) en de omstandigheden, plus videobeelden en geluidopnamen van de bemanning aan boord. Dat alles op een toegankelijke en (visueel) aantrekkelijke manier. Vandaar dat ook projecten starten op het gebied van tracking, data-visualisatie en de ontwikkeling van apps en community platforms.

De Proeftuin op de Noordzee richt zich daarnaast op de maritieme sector en de visserij. Onder andere met de ontwikkeling van modellen die stroming en golfbewegingen voorspellen, monitoring en coördinatie van vaartuigen, detectie van drenkelingen en pilots met autonoom varen en drijvende zonnepanelen. Doel is om onder meer via een speciale stimuleringsregeling minimaal 50 MKB-ers en startups te betrekken bij deze proeftuin, met concrete innovaties en liefst in samenwerking met kennisinstellingen. Dat zou moeten leiden tot minimaal vijftig nieuwe producten en honderd nieuwe banen, gerelateerd aan de innovaties en in de haven van Scheveningen die zich met dit project verder kan ontwikkelen.

www.sailinginnovationcentre.nl