Revolutionaire antifouling AkzoNobel en Philips

AkzoNobel is samen met Philips bezig met een revolutionaire ontwikkeling op het gebied van antifouling. Op de scheepshuid worden UV-leds aangebracht, afgedekt door een coating, die de aangroei van organismen verhinderen. De achterliggende technologie van de ultraviolet light-emitting diodes is ontwikkeld door Philips.

AkzoNobel voorziet een zeer brede toepassing: op jachten, vrachtschepen, offshore-installaties en op alle plaatsen waar de aangroei onderwater hinder oplevert. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling was dat de toepassing economisch haalbaar moest zijn. Door de steeds strengere milieuwetgeving kunnen traditionele antifoulings niet meer worden toegepast. Afgezien van de winst voor het milieu voorziet AkzoNobel ook een substantieel financieel voordeel.

Ondanks de complexheid van het project, is AkzoNobel er zeker van dat technische problemen worden overwonnen en dat het een revolutie zal ontketenen in de toepassing van antifouling. “Dit unieke project is helemaal in lijn met onze continue focus op innovatie”, aldus Klaas Kruithof, Chief Technology Officer van AkzoNobel. “De uitdaging is niet alleen bescherming en kleur, maar ook om oppervlakken functioneel te maken. We zoeken actief naar complementaire technologie en partners om samen mee te innoveren. In dit geval zullen de gecombineerde mogelijkheden en technologie van Philips en AkzoNobel ons in staat stellen de realisering te versnellen. We zijn voornemens dit zelf op de markt te brengen en overwegen licenties te bieden aan derde partijen om toepassing op grote schaal te bewerkstelligen.”

www.akzonobel.com