Sluis Kornwerderzand wordt breder

De verbreding van het sluiscomplex bij Kornwerderzand kan doorgaan. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat er een extra bijdrage komt van 15 miljoen euro. Daarmee is financiering voor de verbreding van de sluis rond.
Met het totale project is in totaal naar schatting 215 miljoen euro gemoeid. Hiervoor worden onder meer de bruggen aangepast en de sluis en vaargeul verbreed. Om de financiering rond te krijgen worden de plannen soberder uitgevoerd. Zo krijgen de bruggen, net als in de huidige situatie, geen vluchtstroken. Dit levert 7 miljoen euro op. De sluis, die nu 17 meter breed is, wordt straks 25 meter breed. Voor de superjachtbouw in de regio betekent de verbreding een impuls. De bereikbaarheid verbetert immers, wat gunstig is om nieuwbouw- en refit-projecten uit te voeren. HISWA Vereniging verwacht dat de werkgelegenheid bij werven en toeleveranciers in de regio zal groeien.

De Vries Scheepsbouw
Feadship-werf De Vries Scheepsbouw in Makkum is vooruitlopend op de verbreding van de sluis eind vorig jaar alvast begonnen met de bouw van een tweede hal van 166 meter lang, waarin een droogdok komt van 140 meter lang, 21,5 meter breed en 8 meter diep. Nieuwe kantoren en werkplaatsen komen strategisch te liggen tussen de nieuwe en de bestaande hal. Die is weliswaar langer (180 meter lang, eveneens 28 meter hoog), maar het droogdok daarin is met 120 meter lengte, 19 meter breedte en 7 meter diepte wat kleiner dan de nieuwbouw.