Unieke samenwerking alle maritieme beroepsopleidingen

Op 16 november 2018 tekenden alle aanbieders van maritiem beroepsonderwijs in Nederland – vmbo, mbo en hbo – een intentieverklaring voor een intensieve samenwerking en afstemming tussen de onderwijsinstellingen. De focus van de samenwerking ligt op het versterken van een aantrekkelijke, en duurzame opleidingsinfrastructuur voor de maritieme sector. Goed opgeleide vakmensen zijn hard nodig om de Nederlandse maritieme sector de internationale toppositie te laten behouden.
De samenwerking tussen de instellingen is in meerdere opzichten uniek. Zo gaat de samenwerking over de hele maritieme beroepskolom van vmbo tot hbo. De maritieme beroepsopleidingen leiden mensen op voor een nationale en internationale arbeidsmarkt. En uniek omdat álle reguliere Nederlandse maritieme beroepsopleiders deelnemen aan de samenwerking.
Het maritiem onderwijs is een belangrijke schakel in de maritieme keten. Hier worden immers de medewerkers opgeleid die zorgdragen dat de maritieme sector ook de komende decennia internationaal aan de top blijft. Met 23,3 miljard euro toegevoegde waarde, 271.500 arbeidsplaatsen en 17.200 bedrijven is het een sector die er toe doet voor Nederland. De maritieme sector omvat de zeevaart en binnenvaart, marine, visserij, offshore, waterbouw, maritieme toeleveranciers, scheeps- en jachtbouw, maritieme dienstverleners, havens, watersportindustrie en kennis- en onderwijsinstellingen.

De samenwerking heeft de volgende doelstellingen:
• instroombevordering op vmbo, mbo en hbo, ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en aansluiting tussen opleidingsniveaus;
• onderwijsontwikkeling en – vernieuwing, ontwikkeling van examinering, het doen van onderzoek en inzet op Leven Lang Ontwikkelen;
• professionalisering van docenten en aantrekken van nieuwe docenten;
• gezamenlijk optrekken in de samenwerking met overige partners zoals overheden en bedrijfsleven;
• gezamenlijk de doelmatigheid van het maritiem onderwijs monitoren, kansen verkennen en expertise delen met een focus op kwaliteit en instandhouding van een duurzame maritieme onderwijsinfrastructuur.

De onderwijsinstellingen die maritiem beroepsonderwijs aanbieden en deel uitmaken van het samenwerkingsverband zijn:
HBO: HZ University of Applied Sciences NHL Stenden – Maritiem Instituut Willem Barentsz Rotterdam Mainport Institute (HR / STC Group) Hogeschool van Amsterdam.
MBO: ROC Nova College Scalda – maritiem en logistiek college De Ruyter Noorderpoort ROC Friese Poort ROC Kop van Noord-Holland – Nautisch College STC mbo college.
VMBO: Dunamare Onderwijsgroep – Maritieme Academie Harlingen – Maritiem College IJmuiden STC vmbo college Berechja College.