Vakbeurs Watersport biedt op 6, 7 en 8 december in de Evenementenhal in Gorinchem een fysiek platform voor watersportprofessionals. De non-profit beurs brengt watersportondernemers samen en in direct contact met groothandel en fabrikant die hier de nieuwste artikelen aanbieden voor de winkels, werven, bootbouwers, zeilmakers, service- en onderhoudsbedrijven in de Benelux.

Het aantal deelnemers aan de beurs groeit nog steeds. De brancheorganisaties Hiswa-Recron en Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) nemen ook deel. De NJI belegt bovendien zijn jaarvergadering in de Evenementenhal. AkzoNobel neemt als ‘Gold Partner’ deel. Eerder deden dat Kuiper Verzekeringen, Technautic, Hiswa-Recron en Dynamic Marine Systems, Raymarine en On Deck.
Verdere beursdeelnemers zijn o.m.: Exalto, WhisperPower, Rosch Marine, More Marine, Vetus, Inshore Creative, Combi Noord, ARC Marine, Asa Boot Electro, DG Rubber, YEC, Epifanes, VBD Services, Webasto, Zar Mini en Movida.
Het is nog steeds mogelijk als exposant deel te nemen.

NETWERKBORREL
De eerste beursdag, maandag 6 december, wordt afgesloten met een netwerkborrel. De beurs is niet toegankelijk voor consumenten. De entree is gratis, maar bezoekers moeten zich wel via de website van Vakbeurs Watersport aanmelden. De organisatie houdt zich aan de Covid-19 regels die de overheid stelt.
De Vakbeurs Watersport is ontstaan als non-profit initiatief om kennisoverdracht te stimuleren en alle in de watersport actieve bedrijven bij elkaar te brengen.
Een voor groothandels cruciale timing bij de introductie van nieuwe artikelen voor de aanvang van het seizoen. Een optimaal platform om ook commercieel het maximale uit het directe klantcontact te realiseren. Waar de bestaande internationale vakbeurs voornamelijk ten doel heeft als fabrikant wereldwijde distributiekanalen te ontplooien, is deze beurs volledig gericht om als fabrikant en/ of groothandel, de winkels, werven, bootbouwers, zeilmakers en service- en onderhoudsbedrijven te ontmoeten.
Door het laagdrempelige karakter, optimale bereikbaarheid en slimme standbouw biedt het de bezoeker en de exposant de mogelijkheid om op een gemakkelijke manier met elkaar in gesprek te komen. Daarnaast zijn de deelnamekosten laag, want de initiatiefnemer, de Stichting Vakbeurs Watersport, heeft geen verdienmodel.
De intentie is dat de beurs jaarlijks terugkeert en een evenement wordt dat door de watersportbranche wordt gezien als hét netwerk en kennismoment van het jaar is, waarbij geen enkele watersportprofessional mag ontbreken.

Jachtbouw Nederland symposium 2013

LEZINGENPROGRAMMA JACHTBOUW NEDERLAND
Jachtbouw Nederland is mediapartner van de Vakbeurs Watersport. Het vakblad voor de Nederlandse jachtbouwindustrie zorgt voor een aantal sprekers tijdens de beurs. Henk van der Brugge, uitgever en hoofdredacteur van het vakblad Jachtbouw Nederland, bewaart goede herinneringen aan de drie symposia die zijn blad organiseerde in 2012, 2013 en 2014. “Eigenlijk was dat voor dezelfde doelgroep als waar de Vakbeurs Watersport nu op focust, mensen die beroepsmatig op allerlei manieren betrokken zijn bij jachtbouw in Nederland. Destijds waren het moeilijke tijden voor de watersport. We wilden met de symposia ondernemers helpen om daarin hun weg te vinden en kregen daar heel goede reacties op.” Van der Brugge constateert dat de tijden nu beter zijn. “Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds belangrijk is de ontwikkelingen op de voet te volgen. Daarom zijn we bijzonder blij met het initiatief van de Vakbeurs Watersport en willen daar graag ons steentje aan bijdragen. Er komen lezingen over bij voorbeeld bedrijfseconomische onderwerpen en alternatieve brandstoffen.”
Van der Brugge licht alvast een tipje van de sluier op van het lezingenprogramma, dat binnenkort op de website van de Vakbeurs Watersport en JachtbouwActueel.nl gepubliceerd zal worden:
• Een lezing over btw-regelgeving bij im- en export en daaraan gekoppeld de ervaringen van een ondernemer in de watersport met custom warehousing.
• Reinier Steensma van het bureau Waterrecreatie Advies vertelt over de laatste trends en ontwikkelingen in de watersport.
www.vakbeurswatersport.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE
Vakbeurs Watersport wordt op 6, 7 en 8 december gehouden in de Evenementenhal te Gorinchem, Franklinweg 2 4207 HZ Gorinchem
Openingstijden:
maandag 6 december: 14.00-20.00 uur
dinsdag 7 en woensdag 8 december: 10.00 – 17.00 uur
Bij het beurscomplex zijn 2.200 parkeerplaatsen, waarvan tien met een oplaadpunt voor elektrische auto’s.
De Vakbeurs Watersport wordt georganiseerd door Stichting Vakbeurs Watersport en is een non-profit samenwerking tussen On Deck en Raymarine om de professionalisering van de watersportbranche te optimaliseren.