Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren gaat op in nieuwe BOVAG afdeling

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2021 hebben de leden van de ‘Vereniging voor Importeurs van Verbrandingsmotoren’ (VIV) besloten de vereniging op te heffen en de activiteiten voort te zetten onder de vlag van de nieuwe BOVAG-afdeling Energiesystemen en Revisie. Voormalig VIV-directeur Michel Voorwinde wordt branchemanager van de BOVAG-afdeling.

BOVAG Revisiebedrijven en VIV werkten al geruime tijd intensief samen en kenden veel gemeenschappelijke thema’s en uitdagingen, zoals de vereisten op het gebied van milieu en uitstoot, het aantrekken van technisch personeel en het imago van verbrandingsmotoren. Het secretariaat van VIV werd al enkele jaren ondersteund door BOVAG en VIV was formeel ook gehuisvest in het BOVAGhuis in Bunnik. Een klankbordgroep bestaand uit VIV-leden en leden van BOVAG Revisiebedrijven heeft eind vorig jaar het bestuur geadviseerd de verenigingsactiviteiten te beëindigen en deze onder te brengen bij BOVAG.

Op de Algemene Ledenvergadering hebben de VIV-leden ingestemd met het advies van de klankbordgroep en het bestuur. Het betekent dat alle dossiers van VIV worden overgeheveld naar BOVAG en dat VIV-directeur Michel Voorwinde branchemanager wordt bij de nieuwe BOVAG-afdeling Energiesystemen en Revisie. De 96 leden van VIV kunnen op vrijwillige basis overstappen naar BOVAG en hebben van het VIV-bestuur ook het advies gekregen dat te doen. Het ledenbestand van VIV varieert van grote oliemaatschappijen tot onderwijsinstellingen en van importeurs tot revisiebedrijven.