Scheepswerf Damen/Amels heeft een video gemaakt waarin medewerkers iets vertellen hoe ze omgaan met de corona-crisis.