Ward Walter overleden

Ward Walter tijdens de meting van de Whitbreadracer Philips Innovator, begin jaren ’80.

Hij was lange tijd een veel geziene gast op werven en jachthavens: Ward Walter. Tijdens zijn werk als bondsmeter van het Watersportverbond heeft hij namelijk honderden, zo niet duizenden schepen aan een scheepsmeting onderworpen, die nodig was voor een meetbrief. Op vrijdag 12 juni jongstleden is hij na een ziekbed overleden.
Toen de International Offshore Rule (IOR) in de jaren tachtig werd opgevolgd door het International Measurement System (IMS), was Walter, samen met onder andere collega-bondsmeters Jan van Berkel en Alexander Verheus, druk doende om met geavanceerde computerapparatuur IMS-metingen te verrichten. Uit de verzamelde meetgegevens konden snelheidsvoorspellingen (VPP) en bijbehorende polaire diagrammen worden gedestilleerd. Nu heel gewoon, toen baanbrekend.
Een van de grootste meetprojecten die Walter uitvoerde was de IMS-meting van de J-klasser Endeavour. De romp van dat jacht stond bij Huisman op de werf om te worden opgeknapt, onder leiding van meester-ontwerper Gerard Dijkstra. De meting leverde een digitaal lijnenplan op.
Zelf was Walter enthousiast zeiler, onder meer in de Hornet en later in de FF65-klasse.
Met zijn vrouw Lida woonde Walter op een historisch schip: de verbouwde zeetjalk Rival, waarmee schrijver Jan den Hartog in Amerika heeft gereisd, van Houston tot Nantucket.
Ward Walter is 78 jaar geworden.