Waterrecreatie Advies 20 jaar actief

Waterrecreatie Advies in Lelystad bestaat 20 jaar. In 1998 begon Reinier Steensma het bureau dat gespecialiseerd is in onderzoek en advies op het gebied van waterrecreatie. Het wordt gezien als een kenniscentrum. In de afgelopen 20 jaar voerde het bureau ruim 250 opdrachten uit, zowel in binnen- als buitenland.

Steensma kent de watersport- en jachtbouwwereld van binnenuit. Hij studeerde scheepsbouwkunde en bedrijfskunde, was onder meer werkzaam bij de Amels-werf en bestierde zeven jaar de Flevo Marina. Sinds de jaren negentig legt hij zich toe op onderzoek en advies.

In 2016 verscheen het rapport ‘Prognose ontwikkeling recreatievaart in 2030, 2040 en 2050’. Met als onderkop: ‘Rekening houdend met WLO scenario’s.’ Het rapport bevestigt hetgeen in de branche al langer wordt gesignaleerd: een veranderende watersport en minder florissante vooruitzichten dan pakweg 20 jaar geleden. In Jachtbouw Nederland 5 van oktober 2016 zei Steensma daarover: “Het rapport is niet bedoeld als negatief signaal, er zijn scenario’s waarin kansen zitten. Alleen moeten we die wel pakken; we moeten branchebreed nadenken en praten over de toekomst van de watersport.”

Een ander onderzoek betrof ‘End of life’ boten. In 2014 deed Waterrecreatie Advies in opdracht van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI), HISWA Vereniging en het Watersportverbond met een subsidie van het Ministerie van EZ onderzoek naar afvalstromen die ontstaan als oude pleziervaartuigen gesloopt moeten worden. Gegevens over het aantal boten in Nederland uit 2005 werden geactualiseerd. Het onderzoek trok ook in het buitenland aandacht. Het probleem rond ‘weesboten’ die ergens achtergelaten worden, bleek internationaal in de belangstelling te staan. Inmiddels wordt op Europees niveau naar oplossingen gezocht hoe deze afvalstromen op een verantwoorde manier kunnen worden verwerkt. Canada heeft in maart 2018 € 800.000 beschikbaar gesteld om end of life boten op te ruimen.

In 2011 werd met een aantal partners Waterfronts NL opgericht, een samenwerkingsverband dat zich primair richt op de buitenlandse markt. Het transformeert vrijkomende bedrijfsterreinen aan het water, zoals voormalige scheepswerven, tot een nieuwe woonomgeving. Bij voorkeur in combinatie met een jacht- of passantenhaven.

www.waterrecreatieadvies.nl