Watersport en corona

Het Watersportverbond en de brancheorganisatie HISWA-RECRON hebben op hun websites een speciale corona-helpdesk gezet, om vragen van leden te beantwoorden. Waarbij zij aangetekend dat de situatie natuurlijk voortdurend kan veranderen.
Over jachthavens meldt de HISWA-RECRON site bijvoorbeeld het volgende:
Jachthavens mogen in principe open blijven onder strikte voorwaarden. Een burgemeester is wel bevoegd om een bedrijf te sluiten als er onvoldoende maatregelen zijn genomen. Er zijn geen specifieke beperkingen ingesteld voor pleziervaart, anders dan de algemene maatregelen. Een jachthaven moet maatregelen treffen om de afstandseis tussen mensen van 1,5 meter mogelijk te maken. Mogelijkheden zijn om het havenkantoor tijdelijk anders in te richten, een veiligheidsscherm of afzetting op 1,5 meter te plaatsen of tijdelijk te sluiten om hieraan te voldoen.

Monteurs die aan boten werken van klanten op locatie dienen ruimte afstand te houden van de eventuele aanwezige klant. De botenstalling buiten kan openblijven met aanvullende regels, maar beperk het aantal personen dat naar de eigen boot gaat en draag er zorg ervoor dan de minimale afstand van 1,5 meter is geborgd.

Stel een protocol op voor kraanwerkzaamheden waarbij afstand tussen klant en personeel is gewaarborgd. Essentieel is dat de ondernemer maatregelen treft zodat de 1,5 meter gewaarborgd is. De ondernemer moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij risico loopt tot sluiting, indien de maatregelen niet nageleefd worden.

Conclusie: Jachthavens mogen onder strikte voorwaarden openblijven, met kans op sluiting door de burgemeester indien er onvoldoende wordt nageleefd.

Disclaimer: deze adviezen zijn gebaseerd op de interpretatie van de algemene richtlijnen en vertaald naar specifieke bedrijfsgroepen. Deze is opgesteld door medewerkers van HISWA-RECRON en zijn kortgesloten en getoetst bij besturen, commissies of groepen ondernemers uit de diverse sectoren. Neem bij twijfel over een advies over bijvoorbeeld sluiting, contact op met het bevoegd gezag / de burgemeester in uw gemeente.

www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/maatschappelijke-thema-s/coronavirus-en-de-watersport

www.hiswarecron.nl/actueel/corona-helpdesk